Daktuin

daktuin_logowebNaast de reguliere programmering heeft het jongerencentrum nu een nieuw project namelijk de Daktuin. Deze zal dienen als competentie- leer – werktraject voor werkzoekende jongeren. Er is bij fondsen en sponsoren aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning. Daarnaast is Connect organisaties aan het benaderen om met elkaar, gericht op het maatschappelijke belang, betrokken te gaan ondernemen (M.B.O.).   Deelname De Daktuin is een middel om jeugd te ondersteunen bij het zoeken van een baan. Werken in de tuin door zelf groenten en fruit te telen, leren koken, samenwerken, plannen en ondernemen zijn enkele van de competenties die de deelnemers zich eigen kunnen maken.  Het zal een op maat gemaakt traject worden waar er gekeken wordt naar de talenten en competenties van de jongeren. Met elke deelnemer zal een persoonlijk ontwikkelingsplan worden opgesteld.  Hoewel de Daktuin nog niet aangelegd is kan je wel je interesse tonen door je gegevens te mailen naar info@connecthuizen.nl. Je wordt dan op de hoogte gehouden d.m.v. een nieuwsbrief over de ontwikkelingen.   Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (M.B.O.) Maatschappelijk Betrokken Ondernemen is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de (lokale) samenleving. Dat levert uiteraard winst op voor groepen in de samenleving en zo ook voor de werkzoekende jongeren. Maar ook voor deelnemende organisaties kan dit veel opleveren. Denk aan zakelijke winst in de vorm van versterking van het imago, het aanboren van nieuwe markten, uitbreiding van het netwerk en kennis, maar ook aan winst in menselijke zin. Betere onderlinge communicatie en teamgeest, inspiratie, trots en ontwikkeling van talenten en competenties bij de medewerkers. Bovenal zijn maatschappelijke activiteiten leuk en inspirerend om te doen! Daktuin Brochure

  Sponsoren van de Daktuin   logo_verzameling2 Vragen over de Daktuin? Neem dan contact op met  Rob Stom 035 – 548 5972