Connect!

SONY DSC   Connect is er voor jongeren die de behoefte en de bereidheid hebben actief mee te werken dan wel deel te nemen aan maatschappelijke, sociale, culturele, kunstzinnige en  muzikale  activiteiten. Een gerichtheid kortom op jongeren die door hun actieve inzet een bijdrage leveren aan jongerencultuur in Huizen. Hiermee wordt de nadruk gelegd op de competenties en mogelijkheden van jongeren, op kansen en niet meer of slechts secundair op problemen. Ook jongeren in een achterstandssituatie hebben hier iets aan, maar dan als secundair effect. De nadruk ligt op actief en positief gedrag en de bereidheid zich aan een basis van gedragregels te houden. Participatie is voor Connect een vanzelfsprekendheid. Dit omdat wij ervan uitgaan dat alles binnen het jongerenwerk voor door en met de jongeren gedaan wordt.