Welkom

Info voor tieners & jongeren uit Huizen

 Welkom op onze website !

 

 

 

Zie de informatie bij de progamma – daar staan al onze activiteiten speciaal voor jou !

Connect Jeugd & Jongerenwerk maakt deel uit van Versa Welzijn, een brede Welzijnsorganisatie in de Gooi en Vechtstreek, Amersfoort, Baarn en Eemnes.

 

Versa Welzijn vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving, op eigen kracht. Wij stimuleren en ondersteunen bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving, zodat niemand aan de kant hoeft te staan, erbij hoort. Kijk voor meer informatie over Versa Welzijn op: www.versawelzijn.nl

 

Versa  Jeugd & Jongerenwerk

De rol van ons jeugd & jongerenwerk is om als partner van tieners en jongeren hen alle kansen te bieden die nodig zijn om zich goed te ontwikkelen in een veilige en stimulerende omgeving.

 

Zo’n  6  jongerenwerkers/ sport coach zetten zich hiervoor dagelijks met passie en professie voor in, in de verschillende wijken Huizen. Dit doen ze samen met een breed netwerk aan partners rondom onderwijs, jeugdzorg, buurtbewoners en veiligheid.

 

Binding aan de samenleving (volwaardige participatie), vorming (educatie en talentontwikkeling), gedragsbeïnvloeding (identiteitsvorming, weerbaarheid, maar ook overlastbestrijding), ontmoeting (sociale contacten) en ontspanning zijn belangrijke aandachtsgebieden.

 

bovenstaand realiseren we middels diverse programma’s en workshops voor verschillende doelgroepen. plus het Ambulante werk vormt dit het gehele J&Jw van Versa Welzijn in Huizen. Het actuele programma vind je op deze site in onze clubagenda’s.

 

Voor meer informatie over het Jeugd- en Jongerenwerk  in Huizen kunt u contact opnemen met:

Badr Sadqi

Jongerenwerk Huizen

Tel: 035-5485950 / 06 17 21 04 29

Mail: bsadqi@versawelzijn.nl

Facebook : https://www.facebook.com/connecthuizen